หน้าแรก องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา
  Language   TH    EN
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์ความรู้ด้านศิลปะองค์ความรู้ด้านศาสนา


[ไม่มีคำค้น] ค้นพบทั้งหมด 10 รายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
ART SQUARE 6...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสือท้ายครัวไทย...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
ART SQUARE 4...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
ART SQUARE 3...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
ART SQUARE 2...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก
งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก
ภาพบรรยากาศงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖...

ด้านวัฒนธรรม  ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเข้าอบรมและศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย (มิวเซียมสยาม) และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)   เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ในการทำงานศิลปวัฒนธรรมร่วงมสมัยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมใให้เกิดสุนทรียภาพและเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากขึิ้้น...

ด้านวัฒนธรรม  ภาพกิจกรรม
นวดแผนไทย...ศาสตร์โบราณในโลกสมัยใหม่
นวดแผนไทย...ศาสตร์โบราณในโลกสมัยใหม่
นวดแผนไทย  ศาสตร์ประจำชาติอายุเก่าแก่หลายร้อยปีกำลังกลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งในยุคนี้  ทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ  เห็นได้จากร้านนวดแผนไทยและสปาที่มีบริการนวดแผนไทยเกิดขึ้นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านธุรกิจ  รวมทั้งตามโรงแรมหรูหรือศูนย์การค้า  แม้แต่ตามตรอกซอกซอยจะสามารถสังเกตเห็นป้าย  “บริการนวดแผนไทย”  ได้ไม่ยาก...

ด้านวัฒนธรรม  บทความที่น่าสนใจ
มองบ้านช่อง แล้วย้อนมองตัว
มองบ้านช่อง แล้วย้อนมองตัว
เป็นธรรมดาที่คนส่วนใหญ่มักจะเคยชินกับสิ่งที่ได้เห็นและสัมผัสทุกวันจนรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาและไม่เคยคิดตั้งคำถามหรือสงสัย น้อยคนนักที่จะสังเกตว่าตึกรามบ้านช่องที่เราอาศัยอยู่กันทุกวันนี้ ทำไมถึงมีรูปร่างหน้าตาคล้ายทางประเทศแถบตะวันตก ทั้งๆ เราห่างไกลกันคนละทวีป ทำไมบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงถึงหายไปจากสังคมไทยทั้งที่มีความเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเป็นอย่างมาก เพราะสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและประเทศทางทวีปยุโรปนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ประเทศไทยมีอากาศแบบร้อนชื้นภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม เนื่องจ...

ด้านวัฒนธรรม  บทความที่น่าสนใจ
Wedding dress ชุดเจ้าสาว...ฝันที่เป็นจริง
Wedding dress ชุดเจ้าสาว...ฝันที่เป็นจริง
  ชุดวิวาห์มีวิวัฒนาการตามกาลเวลา  เป็นงานออกแบบเสื้อผ้าอีกแขนงหนึ่งที่วงการแฟชั่นจดบันทึกไว้มากกว่า ชุดเจ้าบ่าว เพราะแน่ละว่า...พวกเจ้าสาวสวมใส่ชุดนั้นเพียงครั้งเดียว  จะใส่ไปงานอื่นๆ ก็ไม่สมควร  ส่วนชุดเจ้าบ่าวตามแบบสากลตะวันตกสามารถนำไปสวมใส่ในโอกาสอื่นๆ ได้...

ด้านวัฒนธรรม  บทความที่น่าสนใจ
หน้าที่ 1/11 
หน้าที่ 1/0
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
ART SQUARE 6...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสือท้ายครัวไทย...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
ART SQUARE 4...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
ART SQUARE 3...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
หนังสืออิเล็กทรอนิก
หนังสืออิเล็กทรอนิก
ART SQUARE 2...

ด้านวัฒนธรรม  หนังสือของสำนักงาน
งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก
งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก
ภาพบรรยากาศงานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖...

ด้านวัฒนธรรม  ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเข้าอบรมและศึกษาดูงาน ที่ พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย (มิวเซียมสยาม) และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)   เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ในการทำงานศิลปวัฒนธรรมร่วงมสมัยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมใให้เกิดสุนทรียภาพและเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากขึิ้้น...

ด้านวัฒนธรรม  ภาพกิจกรรม
นวดแผนไทย...ศาสตร์โบราณในโลกสมัยใหม่
นวดแผนไทย...ศาสตร์โบราณในโลกสมัยใหม่
นวดแผนไทย  ศาสตร์ประจำชาติอายุเก่าแก่หลายร้อยปีกำลังกลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งในยุคนี้  ทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ  เห็นได้จากร้านนวดแผนไทยและสปาที่มีบริการนวดแผนไทยเกิดขึ้นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านธุรกิจ  รวมทั้งตามโรงแรมหรูหรือศูนย์การค้า  แม้แต่ตามตรอกซอกซอยจะสามารถสังเกตเห็นป้าย  “บริการนวดแผนไทย”  ได้ไม่ยาก...

ด้านวัฒนธรรม  บทความที่น่าสนใจ
มองบ้านช่อง แล้วย้อนมองตัว
มองบ้านช่อง แล้วย้อนมองตัว
เป็นธรรมดาที่คนส่วนใหญ่มักจะเคยชินกับสิ่งที่ได้เห็นและสัมผัสทุกวันจนรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาและไม่เคยคิดตั้งคำถามหรือสงสัย น้อยคนนักที่จะสังเกตว่าตึกรามบ้านช่องที่เราอาศัยอยู่กันทุกวันนี้ ทำไมถึงมีรูปร่างหน้าตาคล้ายทางประเทศแถบตะวันตก ทั้งๆ เราห่างไกลกันคนละทวีป ทำไมบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงถึงหายไปจากสังคมไทยทั้งที่มีความเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเป็นอย่างมาก เพราะสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและประเทศทางทวีปยุโรปนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ประเทศไทยมีอากาศแบบร้อนชื้นภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม เนื่องจ...

ด้านวัฒนธรรม  บทความที่น่าสนใจ
Wedding dress ชุดเจ้าสาว...ฝันที่เป็นจริง
Wedding dress ชุดเจ้าสาว...ฝันที่เป็นจริง
  ชุดวิวาห์มีวิวัฒนาการตามกาลเวลา  เป็นงานออกแบบเสื้อผ้าอีกแขนงหนึ่งที่วงการแฟชั่นจดบันทึกไว้มากกว่า ชุดเจ้าบ่าว เพราะแน่ละว่า...พวกเจ้าสาวสวมใส่ชุดนั้นเพียงครั้งเดียว  จะใส่ไปงานอื่นๆ ก็ไม่สมควร  ส่วนชุดเจ้าบ่าวตามแบบสากลตะวันตกสามารถนำไปสวมใส่ในโอกาสอื่นๆ ได้...

ด้านวัฒนธรรม  บทความที่น่าสนใจ
หน้าที่ 1/11 
หน้าที่ 1/0
  กระทรวงวัฒนธรรม
666 ชั้น 15-23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02 422 8888
666 Borommaratchachonnani Road, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
Tel.+662 422 8888
ติดต่อ thaiculture@m-culture.go.th
Copyright © 2012 Ministry of Culture | สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 กระทรวงวัฒนธรรม